TO SIR WITH LOVE

זה שם התקליט שקיבלתי מתנה מהעובדים.

למה?

כי ביומי הראשון בעבודה אבא אמר לי "העובדים הם הנכס החשוב ביותר של העסק"

והקשבתי לו. 

נתתי הרבה לעובדים וקיבלתי תמורה בריבית דריבית.

התקליט היה מחווה להגיד לי מה שהם מרגישים אבל קיבלתי הרבה יותר. בשטח!

אצלי העובדים באו לעבוד, לא לעבודה !

רוצים לשמוע סיפורים מרגשים וללמוד איך עושים זאת?

את זה אפשר לשמוע בהרצאה.