לבטוח בעצמך

12 מפגשים עוצמתיים, עד 6 משתתפים,
לבנייה וביסוס הביטחון העצמי, רווחה עצמית, שיפור החיים